Ochrona przed szkodnikami

 

 

Szkodniki takie tak gryzonie i insekty to nieodłączny element życia ludzkiego. Występują wszędzie tam, gdzie znajdują atrakcyjne dla siebie pożywienie. Rozmnażają się bardzo szybko i powodują wiele szkód gospodarczych niszcząc żywność, wyroby gotowe oraz surowce. Stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Powodują również uszkodzenia urządzeń i maszyn produkcyjnych. Szczury czy myszy potrafią również dokonać poważnych zniszczeń instalacji elektrycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz konstrukcji budynków. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, wprowadzono regulacje prawne dotyczące obowiązku zabezpieczania obiektów przed gryzoniami (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.)).

Dodatkowo dla przedsiębiorstw obowiązują wymagania dotyczące posiadania programu ochrony i zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Wymagania odnośnie prowadzenia dokumentacji zawiera m.in. norma PN-EN 16636, czy wymagania BRC, IFS.

 

DEZYNFEKCJA ⇒

DEZYNSEKCJA

DERATYZACJA

 

 

 

Skontaktuj się z nami

    Kontakt