DERATYZACJA

 

Deratyzacja ma na celu zwalczanie szkodników takich jak myszy i szczury.

Walka z gryzoniami nie należy do prostych czynności, a efekty przynosi jedynie prowadzona stale i systematycznie.

Ze względu na dużą zdolność rozmnażania tych zwierząt, zaleca się by działać szybko w miejscach ich występowania.

Przy zabiegach deratyzacji wewnątrz obiektów, najczęściej stosuje się urządzenia mechaniczne. Ich zadaniem jest odłowienie gryzoni lub ich szybkie unieszkodliwienie w jednym miejscu. 

Natomiast na zewnątrz umieszcza się karmniki, w których  bezpiecznie umiejscowiona zostaje trutka.

W ramach współpracy nieustannie monitorujemy proces deratyzacji, prowadzimy dokumentacje HACCP oraz pozbywamy się martwych gryzoni poddając je utylizacji.

Zwalczanie szkodników,  prowadzimy na terenie miasta Poznań oraz w innych lokalizacjach obejmujących województwo wielkopolskie.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

    Kontakt